Aktualizace vašeho stavu v aplikaci Friend Stream

Aktualizace vašeho stavu v aplikaci Friend Stream

  1. Na kartě Vše klepněte na .
  2. Zadejte aktualizaci stavu.
  3. Pokud nechcete odeslat aktualizaci svého stavu na všechny účty sociálních sítí, klepněte na a zrušte zaškrtnutí polí sociálních sítí, které chcete vyloučit.
  4. Klepněte na tlačítko Hotovo.
  5. Klepněte na tlačítko .
  6. Zvolte, co chcete přiložit k aktualizaci stavu.
  7. Klepněte na tlačítko Vyvěsit.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné