Zálohování kontaktů

Zálohování kontaktů

  1. Na kartě Lidé klepněte na položku > Spravovat kontakty.
  2. Klepněte na položku Importovat nebo exportovat kontakty > Export do úložiště telefonu.
  3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko OK.

Obnovení kontaktů

Obnovit lze pouze kontakty, které byly uloženy pomocí funkce Export do úložiště telefonu.
  1. Na kartě Lidé klepněte na položku > Spravovat kontakty.
  2. Klepněte na položku Importovat nebo exportovat kontakty > Import z úložiště telefonu.
  3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.
0 lidí to považuje za užitečné