Přidání nového kontaktu

Přidání nového kontaktu

 1. Na kartě Lidé klepněte na .
 2. Klepněte na pole Jméno a pak zadejte jméno.
  Tip: Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu také můžete přidat titul za jménem (například PhD.).
 3. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.
  Poznámka: Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.
 4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Hledání lidí, které znáte, na sociálních sítích

HTC One S automaticky vyhledává vaše telefonní kontakty na různých sociálních sítích, ke kterým jste přihlášeni. Na základě shodných e-mailových adres a podrobností kontaktu můžete svým kontaktům odeslat žádosti o připojení se k vaší sociální síti.
 1. Na kartě Lidé klepněte na položku > Nastavení > Najít lidi, které znáte, na.
 2. Vyberte jednu nebo více sociálních sítí a potom klepněte na položku Hotovo.
Tip: Chcete-li ručně obnovit seznam navržených lidí, klepněte na položku > Spravovat kontakty > Spojené kontakty. Na kartě Oznámení klepněte na položku > Obnovit.

Odesílání žádostí kontaktům o připojení se k vaší sociální síti

 1. Klepněte na oznámení Lidé, které znáte (je-li k dispozici na kartě Lidé).
 2. Zvolte lidi, které chcete sledovat, nebo přátelům odešlete žádosti pomocí sociálních sítí, ke kterým jste připojeni.
0 lidí to považuje za užitečné