Seznam kontaktů

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty uložené místně a z online účtů, ke kterým jste přihlášeni.
Můžete provádět následující:
 • Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
 • Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
 • Viz aktualizace stavu.
 • Klepněte na jméno pro zobrazení uložených informací daného kontaktu.
 • Zobrazí se ikona oznámení, když kontakt pošle nové zprávy.
 • Nechte se informovat, když má kontakt narozeniny.
 • Zjistěte, kdo je online ve službě Google Talk. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste přihlášeni ke službě Google Talk.

Filtrování seznamu kontaktů

Zvolte, kontakty kterého účtu chcete zobrazit.
 1. Na kartě Lidé klepněte na položku na horním panelu.
 2. Zvolte online účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
 3. Stiskněte .
Tip: Pro nastavení možností třídění kontaktů klepněte na položku > Nastavení.

Nastavení možností hledání kontaktů

Kromě hledání kontaktů podle jména můžete také hledat pomocí jiných kritérií, jako je název skupiny nebo společnost.
 1. Na kartě Lidé klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Hledat kontakty podle a potom zvolte typy kritérií, která chcete hledat.
0 lidí to považuje za užitečné