Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě nebo na stránky pro sdílení fotografií.

Důležité: Přihlaste se na své účty a přidejte je do aplikace Galerie předtím, než zahájíte prohlížení online fotografií.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Galerie.
  2. Klepněte na účet sociální sítě nebo na stránku pro sdílení fotografií.
    Tip: Chcete-li v sociálních sítích komentovat fotografii, stiskněte a přidržte miniaturu fotografie a potom klepněte na položku Přidat komentář.

Přidání online služby

  1. Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na položku > Přidat online službu.
  2. Klepněte na sociální síť nebo službu pro sdílení fotografií, které chcete přidat.

Pro odebrání služby stiskněte a přidržte sociální síť nebo službu pro sdílení fotografií a klepněte na položku Odebrat online službu.

0 lidí to považuje za užitečné