Sledování videa

Sledování videa

  1. Ve zobrazení Album nebo Události v aplikaci Galerie přejděte na video, které chcete sledovat.
  2. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání videa, úpravu hlasitosti, pořízení snímku při přehrávání a tak dále.
    Tip: Klepněte na položku Další > Vybrat přehrávač pro sdílení videa na vaší domácí síti.

Fotografování při sledování videa

Když sledujete video v aplikaci Galerie, klepnutím na můžete pořídit statický snímek.
0 lidí to považuje za užitečné