APLIKACE A FUNKCE
Sledování fotografií a videí
APLIKACE A FUNKCE

Sledování fotografií a videí

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Galerie.
 2. Klepněte na umístění fotografie nebo videa. Pokud chcete zobrazit fotografie uložené v zařízení HTC One S, klepněte na položku Můj telefon.
 3. Přejděte na album nebo skupinu fotografií.
 4. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Zobrazování fotografií a videí podle události

Fotografie a videa můžete zobrazovat podle toho, kde byly pořízeny.
 1. V aplikaci Galerie klepněte na položku Můj telefon.
 2. Klepněte na položku > Události. Fotografie a videa uložená v zařízení HTC One S se zobrazují podle času, kdy byly pořízeny.
 3. Klepněte na fotografii nebo video. Zobrazí se všechny fotografie a videa pořízené v této době.

Zobrazení fotografií podle umístění

Pomocí zobrazení Mapa můžete zobrazit fotografie podle umístění.
 1. V aplikaci Galerie klepněte na položku Můj telefon.
 2. Klepněte na položku Mapa.
 3. Proveďte gesto štípnutí nebo přejeďte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí (indikátor umístění). Indikátor umístění ukazuje, kolik fotografií bylo pořízeno na tomto místě.
  Poznámka: Na mapě se zobrazí pouze fotografie s geoznačkou.
 4. Klepněte na indikátor umístění. Zobrazí se fotografie pořízené na stejném místě.
Tip:

Chcete zjistit, kde jste pořídili určitou fotografii? Při zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte kamkoli na obrazovku a potom klepněte na položky Další > Zobrazit na mapě. (Položka Zobrazit na mapě je k dispozici, pokud jste povolili možnost Fotografie s geoznačkou v aplikaci Fotoaparát.)

Spuštění prezentace fotografií

 1. V aplikaci Galerie klepněte na položku Můj telefon.
 2. Přejděte na skupinu fotografií, kterou chcete zobrazit.
 3. Klepněte na položku Přehrát.
Klepnutím na obrazovku během prezentace se zobrazí ovladače. Klepněte na pro nastavení předvoleb prezentace.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
438
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY