APLIKACE A FUNKCE
Procházení webových stránek
APLIKACE A FUNKCE

Procházení webových stránek

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Internet.
 2. Pokud je webová stránka v režimu na celou obrazovku, rychle přetáhněte prst dolů po obrazovce pro rychlé zobrazení pole s adresou URL a dalšími možnostmi.
  Tip: Pokud chcete mít na obrazovce vždy pole URL, klepněte na položky > Nastavení > Obecné a ujistěte se, že není zaškrtnuto pole Celá obrazovka.
 3. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.
 4. Zadejte klíčová slova pro hledání nebo adresu webové stránky.
 5. Na webové stránce můžete provádět následující:
  • Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
  • Klepnutím na e-mailovou adresu můžete odeslat zprávu na danou e-mailovou adresu.

Přepnutí do režimu Čtení

Chcete si přečíst článek nebo blog bez rozptylování? Režim Čtení z webové stránky odstraní nabídky, proužkovou reklamu a pozadí.
Při zobrazené webové stránce klepněte na (je-li k dispozici) pro přepnutí do režimu Čtení. V režimu Čtení zůstanete, i když procházíte jiné stránky, které jsou na webu.
Poznámka: Pro vypnutí režimu Čtení klepněte na .

Zobrazení plné verze webové stránky

Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > Zobrazit stránku pro počítač.

Otevírání nebo přepínání mezi kartami prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více karet prohlížeče.

 1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku Karty.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pro otevření nové karty klepněte na položku Nová karta.
  • Pro přepnutí na jinou kartu prohlížeče posouvejte prst, dokud se nezobrazí webová stránka, kterou chcete vidět. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.
   Tip: Klepnutím na webovou stránku zavřete.

Zobrazení dříve navštívených stránek

Na stránky, které jste dříve navštívili, můžete jít zpět, aniž byste museli otevřít jinou kartu nebo procházet historii.
Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > Zpět nebo Dopředu.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
438
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY