Nastavení hovorů

Nastavení hovorů

Změnit je možné číslo hlasové schránky a další nastavení hovorů.
Důležité: Obraťte se na svého mobilního operátora, pokud si nejste jistí, jak změnit nastavení hovorů.
Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Volat.
0 lidí to považuje za užitečné