Volání do domovské země

Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.

Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.

Změna kódu země pro volání do domovské země

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Volat.
  2. Klepněte na položku Nastavení volání do domovské země.
  3. Vyberte zemi a potom klepněte na tlačítko OK.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.
  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Volat.
  2. V části Další nastavení zrušte zaškrtnutí tlačítka Volání do domovské země.
0 lidí to považuje za užitečné