Internetové hovory

Internetové hovory

Když jste připojeni k síti Wi-Fi, můžete realizovat a přijímat hovory pomocí účtu pro internetové volání.
Důležité: Než přidáte účet pro internetové volání, ujistěte se, že jste se zaregistrovali u služby pro internetové volání, která podporuje hlasové volání pomocí protokolu SIP (Session Initiation Protocol). Internetová volání na telefonní čísla mohou znamenat další poplatky.

Přidání účtu pro internetové volání

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Volat.
  2. V části Nastavení internetových hovorů klepněte na položku Účty.
  3. Klepněte na položku Přidat účet.
  4. Zadejte podrobnosti účtu.
  5. Klepněte na tlačítko > Uložit.
  6. Chcete-li nastavit HTC One S tak, abyste mohli přijímat internetové hovory na svůj přidaný účet, klepněte na tlačítko Přijímat příchozí hovory.

Internetové volání

Volat pomocí internetu můžete buď na účet pro internetové volání, nebo na telefonní číslo.
Volejte některým z následujících způsobů:
Účet pro internetové volání
  • V aplikaci Lidé klepněte na kontakt, který má účet pro internetové volání, a potom klepněte na položku Internetové volání.
  • V části Seznam hovorů klepněte na protokol internetového volání.
Telefonní číslo Nejprve povolte internetové volání pro odchozí hovory. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Volat. Klepněte na položku Použít internetové volání a potom vyberte buď Pro všechny hovory, pokud je k dispozici datová síť nebo Pokaždé se zeptat.
0 lidí to považuje za užitečné