Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení
Inteligentní vytáčení, intuitivní ovládání a konferenční hovor

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Inteligentní vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
  2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu.
  3. V seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.
    Poznámka: Chcete-li zjistit další telefonní čísla spojená s kontaktem, klepněte na položku vedle jména kontaktu.
  4. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko Ukončit hovor.

Změna rozvržení aplikace Telefon

Můžete přepínat mezi klávesnicí pro inteligentní vytáčení pro nalezení kontaktů pouhými několika poklepáními a klávesnicí na celé obrazovce, která vám dává více prostoru při zadávání telefonních čísle.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku > Klávesnice na celé obrazovce nebo Klávesnice pro inteligentní vytáčení.
0 lidí to považuje za užitečné