Přeuspořádání Výchozí obrazovky

Přeuspořádání Výchozí obrazovky

Přeuspořádejte panely na Výchozí obrazovce jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní Výchozí obrazovku.
  1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
  2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC One S potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
  3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.

Odstranění panelu Výchozí obrazovky

Pokud se domníváte, že potřebujete méně Výchozích obrazovek, můžete některé odstranit.
  1. Na Výchozí obrazovce porveďte gesto štípnutí nebo stiskněte pro přejití na zobrazení Skok.
  2. Stiskněte a držte panel, který chcete odebrat. Prst ještě nezvedejte.
  3. Přetáhněte panel na .

Přidání panelu Výchozí obrazovky zpět

Přidejte zpět Výchozí obrazovku, pokud máte více widgetů, aplikací a zástupců, ke kterým chcete mít okamžitý přístup.
  1. Na Výchozí obrazovce proveďte gesto štípnutí nebo stiskněte pro přejití na zobrazení Skok.
  2. Klepněte na tlačítko . Zobrazí se nová Výchozí obrazovka. Můžete začít přidávat widgety, aplikace a zástupce.
0 lidí to považuje za užitečné