Pořizování panoramatických fotografií
Pořízení panoramatického snímku

Pořizování panoramatických fotografií

Ať se jedná o most Golden Gate nebo o Eiffelovu věž, můžete vyfotografovat cokoli širokého nebo vysokého na jediné fotografii.
Důležité:
  • V tomto režimu jsou funkce přibližování a oddalování a blesk zakázány.
  • Při pořizování panoramatického snímku není možné změnit rozlišení snímku.
  1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Panorama.
  3. Až budete připraveni pořídit první snímek, klepněte na . Zobrazí se směrové šipky a vyzvou vás, abyste se posunuli vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku (nebo se posuňte nahoru či dolů ve zobrazení na výšku).
  4. Posunujte zařízení HTC One S co nejplynuleji a potom se zastavte, až na obrazovce Hledáček uvidíte celý snímek. Fotoaparát automaticky pořídí snímek.
  5. Opakujte předchozí krok pro pořízení zbývajících snímků.

    Nebo klepnutím na tlačítko kdykoli pořizování zastavte.

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.
0 lidí to považuje za užitečné