Nastavení a služby
Odeslání informací pomocí Bluetooth
Nastavení a služby

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi telefonem a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem. Při prvním přenosu informací telefonem a jiným zařízením musíte zadat nebo potvrdit bezpečnostní heslo. Po spárování telefonu a dalšího zařízení nebudete muset pro další přenos informací znovu zadávat hesla.

Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:

 • Obrázky a videoklipy
 • Události kalendáře
 • Kontakty
 • Audio soubory
 1. Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti. Také jej můžete nastavit do režimu “Příjem přenosů” nebo “Příjem souborů”. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
 2. V telefonu otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat. Chcete-li například přenést fotografii, stiskněte tlačítko PLOCHA a pak klepněte na > Fotografie.
 3. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:
  • Fotografie nebo video (ve Fotoaparát). Po zachycení fotografie na obrazovce náhledu klepněte na tlačítko Sdílet , pak na Bluetooth.
  • Fotografie a videa (ve Fotografie). Na kartě Alba   klepněte na položku Album. Klepněte na tlačítko Sdílet  , Bluetooth, zvolte položky, které chcete sdílet a klepněte na tlačítko Další.
  • Událost kalendáře. V zobrazení Den kalendáře, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte symbol události, pak klepněte na Sdílet vCalendar > Bluetooth.
  • Kontakt. Na obrazovce Lidé, karta Vše , klepněte a podržte symbol kontaktu, pak klepněte na Odeslat kontakt jako vCard. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte Bluetooth ze zobrazeného seznamu.
  • Hudební skladba. Když je skladba zobrazena na obrazovce Nyní se přehrává, stiskněte MENU, pak klepněte na Sdílet > Bluetooth.
  • Hlasový záznam. Na obrazovce Hlasový záznam klepněte na tlačítko Sdílet , pak na Bluetooth.
 4. Pokud jste vyzvání k zapnutí Bluetooth, klepněte na Ano.
 5. Klepněte na název přijímacího zařízení.
 6. Na výzvu přijměte připojení na přijímacím zařízení, zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení, nebo potvrďte automaticky generované heslo.
 7. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Umístění pro uložení dat závistí na typu informací a přijímacím zařízení:

 • Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.
 • Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty. V systému Windows XP může být cesta následující: C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange. V systému Windows Vista může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents.
 • Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu soboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
313
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-legend
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY