Nastavení a služby
Instalace aplikací z počítače do telefonu
Nastavení a služby

Instalace aplikací z počítače do telefonu

Pokud v počítači máte aplikace (soubory .apk), můžete aplikaci HTC Sync použít pro jejich instalaci do telefonu. Důrazně doporučujeme instalovat pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.

 1. V telefonu stiskněte tlačítko PLOCHA > MENU, klepněte na Nastavení > Aplikace a pak zaškrtněte pole Neznámé zdroje a povolte tak instalaci aplikací z počítače do telefonu.
  Poznámka:Tento krok musíte provést pouze jednou. Krok nemusíte provádět znovu, když nainstalujete další aplikaci z počítače do telefonu.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
  • Pokud je telefon již připojen k počítači, stiskněte a podržte stavový řádek a přetáhněte prst dolů a otevřete panel Oznámení. Pak klepněte na stav zobrazující Výběrem změňte typ připojení USB.
 3. Na obrazovce Připojit k počítači v telefonu klepněte na možnosti HTC Sync a pak na Hotovo.
 4. Na počítači se ujistěte, že ikona HTC Sync na pravém dolním okraji obrazovky je zelená. To znamená, že telefon je připojen k aplikaci HTC Sync.
 5. Poklepejte na zelenou ikonu HTC Sync.
 6. V aplikaci HTC Sync klepněte na Instalační program pro aplikace.
 7. V dialogovém okně Typy souborů instalačního programu pro aplikace se ujistěte, že je zaškrtnuto pole Soubor instalačního programu Android OS (apk)a pak klepněte na OK.
  Poznámka:Toto dialogové okno se zobrazuje při prvním použití Instalačního programu pro aplikace.
 8. Klepněte na tlačítko Další.
 9. Klepněte na Procházet, vyhledejte aplikaci (.apk) v počítači a pak klepněte na Otevřít.
 10. Klepněte na tlačítko Další.
 11. Klepněte na tlačítko Dokončit.
Zkontrolujte na obrazovce telefonu, zda je třeba k dokončení instalace provést další kroky.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
313
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-legend
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY