Nastavení a služby
Nastavení dalších možností synchronizace
Nastavení a služby

Nastavení dalších možností synchronizace

Aplikace HTC Sync vám poskytuje flexibilitu nastavení mnoha možností, například plánu synchronizace, výběru řešení konfliktů při nalezení stejných položek v telefonu i v počítači atd.

 1. Na počítači se ujistěte, že ikona HTC Sync na pravém dolním okraji obrazovky je zelená. To znamená, že telefon je připojen k aplikaci HTC Sync.
 2. Pokud aplikace HTC Sync není otevřena, poklepejte na zelenou ikonu HTC Sync a otevřete ji.
 3. Klepněte na Sync Manager > Nastavení.
 4. V dialogovém okně Průvodce nastavením synchronizace klepněte na Ruční nastavení.
 5. Na levé straně dialogového okna Nastavení Sync Manager klepněte na typ nastavení, který chcete změnit, pak zvolte z dostupných možností vpravo. Nastavení, která lze změnit zahrnují následující:
  Složka Kontakty nebo Kalendář pro synchronizaci Tento parametr měňte pouze v případě, že jste si vytvořili osobní složky v aplikaci Outlook a vyžadujete synchronizaci s osobní složkou. Klepněte na Kontakty nebo Kalendář na levé straně dialogového okna, klepněte na tlačítko Vlastnosti a pak zvolte osobní složku pro synchronizaci.
  Události kalendáře pro synchronizaci Zvolte počet dní událostí kalendáře pro synchronizaci. Klepněte na Kalendář vlevo od dialogového okna, pak na Vlastnosti, nakonec nastavte počet dní v poli Rozsah období.
  Zásady řešení konfliktů V případech, kdy se v telefonu a počítači vyskytují stejné kontakty nebo položky kalendáře, zvolte data, která chcete při výskytu takového konfliktu zachovat.
  Kdy provádět synchronizaci Klepněte na Automaticky synchronizovat vlevo od dialogového okna. Pak zvolte, zda chcete synchronizovat ručně, automaticky při každém připojení telefonu k počítači nebo podle plánu.
 6. Klepněte na Použít a uložte vybrané možnosti synchronizace, pak klepněte na OK.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
313
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-legend
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY