Přidání účtu sociální sítě

Přidání účtu sociální sítě

Synchronizaci můžete provádět se svými účty populárních online služeb, například Facebook, Twitter a Flickr.

  1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení >Účty a synchronizace.
  2. Klepněte na položku Přidat účet a potom klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.
Po dokončení je účet přidán do seznamu na obrazovce Účty a synchronizace. V závislosti na tom, jak jste nakonfigurovali účet, může začít synchronizace nových informací s telefonem.
0 lidí to považuje za užitečné