Odeslání textové zprávy SMS

Odeslání textové zprávy SMS

Pokud překročíte počet znaků pro jednu zprávu SMS, bude tato zpráva SMS doručena jako jedna, ale účtována bude jako více zpráv.
  1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Zprávy.
  2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku Nová zpráva. Zobrazí se obrazovka Vytvořit.
  3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
    • Zadat telefonní číslo přímo do pole Pro. Pokud zprávu posíláte na několik telefonních čísel, oddělte je čárkou. Při zadávání informací jsou zobrazeny všechna nalezená telefonní čísla ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte číslo nebo adresu přímo.
    • Klepněte na ikonu , pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku Hotovo.
  4. Klepněte na textové pole, které obsahuje text Klepnutím zadejte text, a potom začněte vytvářet zprávu.
  5. Klepněte na Odeslat a odešlete zprávu ihned, nebo na ZPĚT a uložte ji jako koncept.
Poznámka:Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.
0 lidí to považuje za užitečné