ZAČÍNÁME
Přidání ikon aplikací a dalších zkratek na obrazovku Plocha
ZAČÍNÁME

Přidání ikon aplikací a dalších zkratek na obrazovku Plocha

  1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání složky.
  2. Klepněte na nebo stiskněte a podržte tlačítko na obrazovce Plocha. Zobrazí se nabídka možností Přidat na plochu.
  3. Postupujte některým z následujících způsobů:
    • Chcete-li přidat ikonu aplikace, klepněte na Program a zvolte aplikaci.
    • Chcete-li přidat zástupce pro nastavení nebo informace, klepněte na Zástupce a pak zvolte typ informací nebo nastavení.
Chcete-li přidat ikonu aplikace na obrazovku Plocha, klepněte na a otevřete obrazovku Všechny programy a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo na obrazovce Plocha a pak prst uvolněte.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
313
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-legend
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY