Nastavení a služby
Resetování zařízení HTC Incredible S
Nastavení a služby

Resetování zařízení HTC Incredible S

Pokud předáváte zařízení HTC Incredible S jinému uživateli, nebo má zařízení HTC Incredible S stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování).

Výstraha: Obnovení původního nastavení trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení z nabídky nastavení

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepněte na tlačítko Úložiště > Obnovení továrních dat.
  3. Klepněte na položku Resetovat telefon a potom klepněte na položku Odstranit vše.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC Incredible S nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC Incredible S.

  1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
  2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
  3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
  4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
389
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-incredible-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY