APLIKACE A FUNKCE
Vytvoření seznamu stop
APLIKACE A FUNKCE

Vytvoření seznamu stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
 2. Klepněte na položku > Seznamy stop.
 3. Klepněte na tlačítko .
 4. Zadejte název seznamu stop.
 5. Pro přidání skladeb klepněte na položku .
 6. Klepněte na položku pro zvolení kategorie a potom najděte skladby.
 7. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
 8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přehrání skladeb v seznamu stop

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
 2. Klepněte na položku > Seznamy stop.
 3. Klepněte na seznam stop a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát jako první.
Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
 2. Klepněte na položku > Seznamy stop a potom klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
 3. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Upravit seznam stop.
  Přidat skladby
  1. Klepněte na tlačítko .
  2. Klepněte na položku pro zvolení kategorie a potom najděte skladby.
  3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
  Přeuspořádat skladby Stiskněte a podržte tlačítko na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
  Odstranit skladby Zaškrtěte políčka skladeb, které chcete odstranit ze seznamu stop.
  Změna názvu seznamu stop Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění seznamu stop

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
 2. Klepněte na položku > Seznamy stop.
 3. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odstranit seznamy stop.
 4. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
389
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-incredible-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-music-create_playlist