Záznam videa

Záznam videa

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na > Fotoaparát.
 2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku Režim a potom klepněte na posuvník Fotografie/Video pro výběr možnosti Video.
 3. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
 4. Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání.
 5. Při zaznamenávání můžete:
  • Volně provádět přiblížení či oddálení.
  • Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
  • Klepnutím na tlačítko Blesk zapněte nebo vypněte světlo fotoaparátu.
 6. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na .
 7. Zvolte, co chcete s videem dělat, například sdílet, stříhat, přehrát atd.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné