Základní informace o Bluetooth

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth.

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepnutím na spínač pro Zapnutí/Vypnutí Bluetooth funkci zapněte nebo vypněte.
Poznámka: Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC Incredible S ostatním zařízením.

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro Zap./Vyp. Bluetooth, abyste ji zapnuli.
  3. Klepněte na položku Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
  4. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Přejmenovat telefon.
  5. V dialogovém okně zadejte název HTC Incredible S a klepněte na tlačítko Přejmenovat.
0 lidí to považuje za užitečné