Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do zařízení HTC Incredible S můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit seznam webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.

Uložení záložky webové stránky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Přidat do složky > Záložka.
  Poznámka: Když jste na obrazovce prohlížeče inkognito, nemůžete vytvářet záložky.
 2. Je-li třeba, upravte název záložky a pak klepněte na tlačítko Hotovo.

Otevírání záložky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Záložky přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.
Tip: Pokud jste si nastavili synchronizaci Google Chrome na vašem účtu Google, stiskněte a potom klepněte na položku Seznam účtů pro zobrazení vašich synchronizovaných záložek.

Úprava záložky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Záložky klepněte na , stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Upravit.
 3. Klepněte na vpravo od záložky, kterou chcete upravit.
 4. Zadejte změny a klepněte na položku Hotovo.

Zobrazení dříve navštívených stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Historie přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit, a pak na ni klepněte.
Tip: Můžete také stisknout a přidržet pro rychlé zobrazení své webové historie.

Vymazání seznamu dříve navštívených webových stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Historie stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Vymazat vše.

Zobrazení často navštěvované stránky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Nejčastěji navštěvované přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Často navštěvované stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Vymazat vše.

Změna zobrazení záložek nebo nejčastěji navštěvovaných stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Záložky nebo na kartě Často navštěvované stiskněte .
 3. Přepínejte mezi zobrazením Miniatury a Seznam.
0 lidí to považuje za užitečné