Synchronizace dokumentů a e-mailových příloh

Synchronizace dokumentů a e-mailových příloh

Důležité: Pro synchronizaci e-mailových příloh uložených v zařízení HTC Incredible S do počítače musíte nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP v aplikaci Pošta v zařízení HTC Incredible S.
  1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Dokumenty a potom klepněte na položku Zapnuto.
  2. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili v zařízení HTC Incredible S, vyberte položku Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače.
  3. Vyberte položku Synchronizovat dokumenty počítače od a potom klepněte na položku Přidat.
  4. Zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete synchronizovat v zařízení HTC Incredible S, a potom klepněte na položku OK.
  5. Klepněte na položku Synchronizovat.
Aplikace HTC Sync si pamatuje vaše nastavení synchronizace, když ji příště připojíte k zařízení HTC Incredible S.
0 lidí to považuje za užitečné