Synchronizace událostí kalendáře

Synchronizace událostí kalendáře

Zařízení HTC Incredible S může synchronizovat události s kalendářem v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 nebo Outlook 2010) nebo Okna Kalendář.
  1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Kalendář a potom klepněte na položku Zapnuto.
  2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
  3. Vyberte, ze kterého bodu chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
  4. Klepněte na položku Možnost pro zvolení složky účtu k synchronizaci.
  5. V případě, že v zařízení HTC Incredible S a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.
  6. Klepněte na položku Synchronizovat.
Aplikace HTC Sync si pamatuje vaše nastavení synchronizace, když ji příště připojíte k zařízení HTC Incredible S.
Poznámka: Synchronizují se pouze ty pole kalendáře podporované v zařízení HTC Incredible S.
0 lidí to považuje za užitečné