Nastavení možností zpráv

Nastavení možností zpráv

Získejte přístup a změňte nastavení aplikace Zprávy. Můžete povolit překryvná oznámení, přidat podpis ke svým zprávám, upravit možnosti MMS atd.
Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení.
0 lidí to považuje za užitečné