KOMUNIKACE
Správa zpráv konverzací
KOMUNIKACE

Správa zpráv konverzací

Uzamčení zprávy

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
 3. Klepněte na Zamknout zprávu v nabídce možností. Zobrazí se ikona uzamčení .

Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko Kopírovat na kartu SIM. Zobrazí se ikona karty SIM .

Odstranění jedné zprávy

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.
 3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na Odemknout zprávu v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
 4. Klepněte na položku Odstranit zprávu a potom klepněte na tlačítko OK.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odstranit (nebo Další > Odstranit).
 3. Klepněte na položku Odstranit podle výběru nebo Odstranit podle telefonního čísla (pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel).
 4. Vyberte zprávy, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.
Tip: V nastavení Zprávy klepněte na položku Obecné > Smazat staré zprávy pro automatické odstranění starých zpráv podle konverzace.

Odstranění konverzace

 1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko Odstranit.
 2. Klepněte na tlačítko OK pro odstranění celé posloupnosti.
  Poznámka: Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtávací pole Smazat uzamčené zprávy.

Odstranění několika konverzací

 1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko potom klepněte na položku Odstranit.
 2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
 3. Klepněte na položku Odstranit. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
389
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-incredible-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY