KOMUNIKACE
Kontrola zpráv
KOMUNIKACE

Kontrola zpráv

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC Incredible S po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .
Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
  • Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o nové zprávě.
  • Přejděte na aplikaci Zprávy a otevřete zprávu.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.
Poznámka: Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce Automaticky načíst, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko Stáhnout.
  • Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
  • Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku Uložit přílohu přidejte ke svým kontaktům.
  • Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku Importovat.
  • Chcete-li uložit přílohu, stiskněte a podržte multimediální zprávu a pak zvolte uložení typu přílohy v nabídce možností.

Uložení textové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte textovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.
  1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
  2. Klepněte na zprávu, kterou chcete uložit, a potom klepněte na tlačítko Uložit jako úkol.
  3. Zadejte název název úkolu a další podrobnosti.
  4. Klepněte na tlačítko Uložit.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
389
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-incredible-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY