Nastavení a služby
Používání klávesnice na obrazovce
Nastavení a služby

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku nebo stisknutím tlačítka zavřít klávesnici na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice

Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na vedle položky Zadávání dotykem.
 3. Klepněte na položku Typy klávesnice a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít.
  Standardní Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice.
  Telefon Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu.
  Kompaktní Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší než u standardního rozvržení.

Zadávání textu

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů jednoduše klepejte na klávesy na obrazovce.
 • Klepněte na pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
 • Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.

Volba několika jazyků klávesnice

Pokud je v zařízení HTC Incredible S k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.
 1. Když je otevřená klávesnice na obrazovce, klepněte na .
 2. Klepněte na položku Nastavení > Mezinárodní klávesnice.
 3. Zvolte požadované jazyky.
  Poznámka: Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si HTC Incredible S zakoupili.

Změna jazyka klávesnice

 1. Když je otevřená klávesnice na obrazovce, klepněte na .
 2. Klepněte na jazyk, který chcete použít pro zadávání.
  Poznámka: Pokud jsou vybrány pouze dva jazyky pro použití s klávesnicí na obrazovce, klepnutím na přímo přepnete mezi dvěma jazyky.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
389
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-incredible-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY