Režim spánku

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne tablet HTC Incredible S do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC Incredible S uložen v tašce. I přesto budete dostávat zprávy a hovory a zmeškané hovory a zprávy se zobrazí na obrazovce uzamčení.
Tip: Pokud nechcete, aby se zmeškané hovory nebo zprávy zobrazovaly na obrazovce uzamčení, stiskněte a potom klepněte na položky Nastavení > Utajení.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC Incredible S se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC Incredible S probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.
Poznámka: Zařízení HTC Incredible S se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.
Poznámka: Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC Incredible S odemkne.
Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout nebo do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace z obrazovky zamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejití do aplikace přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci dolů do kruhu.
Tip: Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné aplikace jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahraďte aplikace na panelu spouštění.
0 lidí to považuje za užitečné