Odesílání souborů do složky Dropbox

Odesílání souborů do složky Dropbox

Vaše soubory vás mohou následovat. Ať ze svého zařízení HTC Incredible S pomocí služby Dropbox odešlete jakýkoli dokument, video nebo fotografii, dojde k aktualizaci na vašem webovém účtu a v dalších zařízeních, ve kterých máte Dropbox nainstalovaný.
Důležité:
  • Chcete-li začít aplikaci používat, musíte si vytvořit účet Dropbox nebo se k němu přihlásit.
  • Pro odesílání dokumentů musíte mít v zařízení HTC Incredible S nainstalovaného správce souborů. Podrobnosti viz www.dropbox.com.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Dropbox.
  2. Vyberte nebo vytvořte složku, do které chcete odeslat svůj soubor.

    Pro vytvoření nové složky stiskněte a potom klepněte na položku Nová složka.

  3. Klepněte na a potom zvolte soubor, který chcete odeslat.
  4. Procházením přejděte na soubor, který chcete odeslat, a vyberte jej a potom klepněte na položku Odeslat.

Jakmile soubor odešlete do služby Dropbox, můžete jej sdílet s ostatními. Stiskněte a přidržte soubor a potom klepněte na položku Sdílet. Vyberte, jak má být soubor sdílen.

0 lidí to považuje za užitečné