Zadní kryt

Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu

Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.
  1. Podržte vypnuté zařízení HTC Incredible S opatrně přední stranou směrem dolů.
  2. Začněte od malého otvoru ve spodní části telefonu, nadzvedněte zadní kryt, a potom jej úplně sejměte.

Nasazení zadního krytu

Důležité: Se zadním krytem zacházejte opatrně, protože jsou pod ním umístěny antény vašeho telefonu. Zadní kryt nekruťte ani neohýbejte. Proto, abyste získali co nejlepší signál pro hovory, datové připojení a navigaci GPS, dbejte na to, aby byl zadní kryt pevně zajištěn k telefonu.
  1. Zarovnejte zadní kryt na horní panel zařízení HTC Incredible S.
  2. Zatlačte strany a horní část krytu dolů, abyste jej zajistili na místě. Zajištění zadního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím malých výstupků, které jsou pod ním.
0 lidí to považuje za užitečné