Nastavení a služby
Datové připojení
Nastavení a služby

Datové připojení

Telefon bude automaticky nakonfigurován pro používání datového připojení mobilního operátora, když poprvé telefon zapnete (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

 1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Klepněte na položky Mobilní sítě > Provozovatelé sítě nebo Názvy přístupových bodů.

Zapnout nebo vypnout datové připojení

Vypnutí datového připojení může optimalizovat provozní životnost baterie. Můžete také uspořit poplatky za datové připojení. Když je však datové připojení vypnuto, nemusí být možné přijímat automatické aktualizace e-mailu, účtů sociální sítě a další synchronizované informace.
 1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Chcete-li aktivovat datové připojení, zaškrtněte políčko Mobilní sítě, chcete-li datové připojení deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka.

Vytvoření nového přístupového bodu

Pokud potřebujete do telefonu přidat další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.
 1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Klepněte na Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů.
 3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nový APN.
 4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
 5. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Uložit.

Povolení datového roamingu

Datové služby při roamingu umožňují připojení k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.
Důležité: Při přístupu k datovým službám během roamingu vám mohou být účtovány značné poplatky. Na informace o tarifech datového roamingu se zeptejte vašeho mobilního operátora předtím, než datové služby při roamingu povolíte.
 1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Klepněte na Mobilní sítě a pak zvolte zaškrtávací pole Datové služby při roamingu.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
317
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-hero-android-2.1
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY