Zobrazení a odpověď na textovou a multimediální zprávu

Zobrazení a odpověď na textovou a multimediální zprávu

Čtení a odpověď na zprávu

 1. Otevřete zprávu některým z následujících způsobů:
  • Na obrazovce Všechny zprávy klepnutím otevřete a přečtěte si zprávu SMS nebo posloupnost zpráv.
  • Novou zprávu s oznámením otevřete stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení. Klepnutím otevřete novou zprávu a přečtěte ji.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  Odpovězte na zprávu Klepněte v textovém poli v dolní části obrazovky, zadejte odpověď a klepněte na tlačítko Odeslat.
  Odpověď na zprávu pomocí multimediální zprávy Stiskněte tlačítko MENU, klepněte na Připojit a pak zvolte typ přílohu. Další informace naleznete v části Odeslání multimediální zprávy (MMS).
  Návrat na obrazovku Všechny zprávy Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Všechny zprávy.
  Volání nebo uložení telefonního čísla obsaženého ve zprávě Klepněte na ni a pak klepnutím na číslo jej vytočte nebo přidejte do kontaktů.
  Otevřete odkaz obsažený ve zprávách Klepněte na zprávu a pak na odkaz otevřených v nabídce prohlížeče
  Zobrazit informace o zprávě Stiskněte a podržte zprávu otevřenou v nabídce možností, pak klepněte na Zobrazit podrobnosti zprávy.

Zobrazení nebo uložení multimediálních příloh

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.
Poznámka:Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce Automaticky načíst, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko Stáhnout vpravo od zprávy. Podrobnosti najdete v části Možnosti nastavení zpráv SMS a MMS.
 • Během zobrazení zprávy ve schránce doručených zpráv klepněte na přílohu a otevřete ji.

  Pokud je příloha kontakt vCard, je importována do seznamu kontaktu telefonu.

  Pokud je příloha soubor vCalendar, můžete zvolit kalendář, kam chcete událost uložit.

 • Chcete-li uložit přílohu na paměťovou kartu, stiskněte a podržte jména odesílatele nebo číslo a pak klepněte na tlačítko Uložit [typ přílohy] v nabídce možností.

Zobrazení podrobností kontaktu a komunikace s kontaktem

Po obdržení zprávy od osoby uložené v kontaktech můžete klepnout na fotografii kontaktu nebo ikonu v posloupnosti zprávy a otevřít nabídku možností.V závislosti na uložených informacích kontaktu můžete vidět podrobnosti kontaktu či telefon nebo odeslat e-mailové zprávy kontaktu atd.

Zobrazení zpráv Push

Zprávy Push obsahují webový odkaz.Často bude odkaz umožňovat stažení požadovaného souboru, například vyzváněcího tónu.
 • Otevření odkazu obsaženého ve zprávě Push:
  1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
  2. Klepněte na novou zprávu.
  3. Klepněte na Navštívit webovou stránku.
 • Zobrazení všech zpráv Push:
  1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Zprávy.
  2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Zprávy WAP Push.
0 lidí to považuje za užitečné