ZAČÍNÁME
Nastavení hlasitosti
ZAČÍNÁME

Nastavení hlasitosti

Úpravou Hlasitosti vyzvánění změníte hlasitost vyzvánění telefonu, zatímco úpravou Hlasitosti médií změníte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Poznámka: Chcete-li telefon rychle přepnout do tichého režimu nebo režimu vibrací, stiskněte a podržte tlačítko POWER, a potom klepněte na položku Tichý režim nebo Režim vibrací v nabídce možností.
 • Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravte hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.
 • Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST nastavíte v telefonu režim Vibrace. Telefon vibruje. zobrazí se na stavové liště.
 • Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. Na stavové liště se zobrazí .

Nastavení hlasitosti média

 • Při přehrávání hudby nebo sledování videa stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravíte hlasitost médií. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost média, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.
 • Hlasitost médií lze upravit také na obrazovce Nastavení.
  1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Obraz a zvuk & Hlasitost médií.
  2. Jakmile se zobrazí okno Hlasitost médií, posuňte posuvník doleva (snížení hlasitosti) nebo doprava (zvýšení hlasitosti).
  3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
317
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-hero-android-2.1
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY