Nastavení a služby
Restartování nebo obnovení původního nastavení telefonu
Nastavení a služby

Restartování nebo obnovení továrního nastavení telefonu

Pokud telefon nereaguje nebo je pomalý, zkuste jej restartovat a uvidíte, zda to pomůže. V případě, že má telefon stálé problémy, které nelze vyřešit, je poslední možností obnovení továrního nastavení.

Restartování telefonu (softwarové resetování)

Pokud telefon pracuje pomaleji, než je normální, aplikace nepracují správně nebo nereaguje, zkuste jej restartovat a uvidíte, zda to problém odstraní.
Restartování telefonu proveďte jeho vypnutím a zapnutím. Pokud stisknutí a podržení tlačítka NAPÁJENÍ nepomáhá, pak vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, vložte ji zpět a pak telefon zapněte.

Provedení obnovení továrního nastavení (hardwarové resetování)

Pokud předáváte telefon jinému uživateli, nebo má telefon stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení továrního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Tato operace vrací telefon do stavu před jeho prvním zapnutím.
Obnovení továrního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a přizpůsobená nastavení, rovněž všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.
Poznámka: Obnovení továrního nastavení neodstraní data a soubory, které jsou uloženy v paměťové kartě microSD telefonu.

Provedení hardwarového obnovení továrního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení telefonu.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte MENU , pak klepněte na Nastavení.
  2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku Karta SD a paměť telefonu > Obnovení továrních dat.
  3. Na obrazovce Obnovení továrních dat klepněte na položku Resetovat telefon, pak na Smazat vše.

Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek telefonu

Pokud nemůžete zapnout telefon nebo zpřístupnit nabídku nastavení telefonu, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek na telefonu.
  1. Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítka SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
    Poznámka: Pokud si nejste jisti, zda telefon je telefon vypnutý, vyjměte baterii a znovu ji vložte.
  2. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
  3. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost VYMAZAT ÚLOŽIŠTĚ, pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
  4. Stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST a spusťte obnovení továrního nastavení.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
380
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-gratia
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY