Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit před neoprávněným použitím nastavením kódu PIN (Personal Identification Number).
Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte MENU, pak klepněte na Nastavení.
  2. Posuňte se po obrazovce dolů a pak klepněte na tlačítko Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM.
  3. Zvolte zaškrtávací pole Zamykat kartu SIM.
  4. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko OK.
  5. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku Změnit PIN kód SIM karty.
Tip: Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK. Pro opětné získání přístupu k telefonu potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.
  1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko Další.
  2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko Další.
  3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko Další.
0 lidí to považuje za užitečné