Zobrazení míst v aplikaci Google Maps

Zobrazení míst v aplikaci Google Maps

Vyhledání vlastní polohy

Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů. Další informace naleznete v části Zapnutí služby stanovení polohy.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Mapy.
 2. Na obrazovce Google Maps stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Moje poloha.
Modrá značka ukazuje vaše umístění na mapě.

Pohyb po mapě

Pohybovat se po mapě můžete posunutím prstu nebo optického trackballu po obrazovce libovolným směrem.

Zvětšení nebo zmenšení mapy

Existuje několik snadných způsobů, jak provést přiblížení nebo oddálení:
 • Obraz zvětšíte roztažením palce a ukazováčku na mapě.
 • Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě.
 • Stiskněte tlačítko plus nebo mínus na straně Ovládacích prvků přiblížení .
 • Dvojitě klepněte na umístění na mapě a zvětšete dané umístění.

Získání adresy a dalších informací o umístění

 1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Otevřete balónová nápověda nad umístěním, s adresou a miniaturou zobrazené ulice (je-li k dispozici).
 2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.

Vyhledání umístění v aplikaci Zobrazení ulic

Režim Zobrazení ulic (k dispozici jen ve vybraných oblastech) poskytuje zobrazení místa na úrovni ulic.
 1. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Stiskněte a přidržte umístění na mapě a pak klepněte na balónovou nápovědu, která se zobrazí.
  • Najděte místo, které chcete zobrazit ve Zobrazení ulic. Podrobnosti viz v části Hledání umístění a míst. Jakmile místo naleznete, klepněte na balónovou nápovědu.
 2. Na obrazovce podrobností umístění klepněte na tlačítko Zobrazení ulic .
 3. Chcete-li přejít na Zobrazení ulic, postupujte takto:
  • Přesuňte prst po obrazovce nebo optickém trackballu a posuňte se nahoru nebo dolů nebo se podívejte jiným směrem.
  • Klepnutím na šipky na obrazovce se posunete směrem, kterým šipky ukazují.
  • Stiskněte tlačítko MENU a vyberte další možnosti navigace.
  • Při sledování zobrazení ulic určitého místa stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku Režim Kompas zapněte režim Kompas. Nakláněním, panorámováním nebo otáčením telefonu můžete zobrazovat okolí vybraného místa.

Vyčištění mapy

Po získání směrů nebo hledání na mapě můžete vymazat různé značky, například činnosti vykreslené na mapě.
Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na Další > Vymazat mapu.
0 lidí to považuje za užitečné