Nastavení a služby
Odeslání informací pomocí Bluetooth
Nastavení a služby

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi telefonem a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem. Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:
 • Obrázky a videa
 • Události kalendáře
 • Kontakty
 • Zvukové soubory

Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu “Příjem přenosů” nebo “Příjem souborů”. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

Při prvním přenosu informací telefonem a jiným zařízením musíte zadat nebo potvrdit bezpečnostní heslo. Po spárování telefonu a dalšího zařízení nebudete muset pro další přenos informací znovu zadávat hesla.
 1. V telefonu otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
 2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:
  Zachycená fotografie či video Po zachycení klepněte na obrazovce náhled fotoaparátu na tlačítko Sdílet a pak na tlačítko Bluetooth.
  Fotografie nebo videa
  1. Na kartě Alba aplikace Galerie si zvolte album.
  2. Klepněte na tlačítko Sdílet a pak klepněte na položku Bluetooth.
  3. Vyberte položky, které chcete sdílet, a klepněte na tlačítko Další.
  Kontakt
  1. Na kartě Vše aplikace Lidé stiskněte a podržte kontakt a pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard.
  2. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte Bluetooth ze zobrazeného seznamu.
  Událost Kalendáře V zobrazení Den, Program, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky Sdílet vCalendar > Bluetooth.
  Hudební stopa Když je stopa zobrazena na obrazovce Nyní se přehrává aplikace Hudba, stiskněte MENU, pak klepněte na Sdílet > Bluetooth.
  Hlasový záznam Na hlavní obrazovce Hlasový záznam klepněte na tlačítko Sdílet a pak klepněte na položku Bluetooth.
 3. Zapněte Bluetooth, pokud jste k tomu vyzváni.
 4. Pokud jste dosud neprovedli spárování s přijímacím zařízením, klepněte na položku Vyhledání zařízení.
 5. Klepněte na název přijímacího zařízení.
 6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na telefonu a přijímacím zařízení.

  Také zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení nebo potvrďte automaticky generované heslo.

 7. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace z telefonu pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

 • V systému Windows XP může být cesta následující: C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange.
 • V systému Windows Vista může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents.
 • V systému Windows 7 může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu soboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
380
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-gratia
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY