Základní informace o Bluetooth

Základní informace o Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu a zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně osm metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Vypnutí nebo zapnutí připojení Bluetooth.

Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
  2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Bluetooth.
Snazší způsob zapnutí nebo vypnutí Bluetooth je pomocí widgetu Bluetooth na Výchozí obrazovce. Informace o přidání widgetu na obrazovce Plocha naleznete v části Přizpůsobení Výchozí obrazovky widgety.

Změna názvu telefonu

Název telefonu jej identifikuje pro jiná zařízení.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položkuNastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth.
  2. Pokud zaškrtávací pole Bluetooth nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
  3. Klepněte na Název zařízení.
  4. V dialogovém okně zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko OK.
0 lidí to považuje za užitečné