KOMUNIKACE
Odeslání e-mailové zprávy
KOMUNIKACE

Odeslání e-mailové zprávy

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Pošta.
 2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
 3. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Vytvořit.
 4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
  • Zadat e-mailové adresy přímo do pole Pro. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou. Při zadávání e-mailové adresy jsou zobrazeny všechny nalezené adresy ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte adresu přímo.
  • Klepněte na ikonu , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupiny kontaktů jako příjemce, nebo kontakty přidat z adresáře společnosti, pokud máte v telefonu nastavený účet Exchange ActiveSync. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku OK.
  Tip: Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Zobrazit Kopie/Skrytá.
 5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
 6. Chcete-li přidat přílohu, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na Přidat přílohu a zvolte následující možnosti:
  Obrázek Zvolte Fotoaparát, zhotovte snímek a připojte jej, nebo Fotografie a připojte snímek z paměťové karty.
  Video Zvolte Videokamera, zhotovte video a připojte jej, nebo Videa a připojte video z paměťové karty.
  Zvuk Zvolte Hlasový záznamník, vytvořte záznam a připojte jej, nebo Soubory a připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
  Doporučení aplikace Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do e-mailu.
  Umístění Odešlete informace o aktuálním umístění (vyžaduje zapnutí GPS), místě v Footprints, nebo vyberte místo na mapě. Další informace viz Mapy a umístění.
  Dokument Připojte soubor PDF nebo dokument Office, například textový soubor či tabulku.
 7. Klepněte na Odeslat a odešlete zprávu ihned, nebo na Uložit jako koncept, pokud ji chcete odeslat později.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

 1. Ve složce Doručená pošta stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Složky > Koncepty.
 2. Klepněte na zprávu.
 3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na Odeslat.

Nastavení priority e-mailové zprávy

Můžete nastavit prioritu e-mailové zprávy odesílané z účtu Exchange ActiveSync.
 1. Při sestavování zprávy stiskněte tlačítko MENU.
 2. Klepněte na položku Nastavit prioritu.
 3. Zvolte prioritu zprávy.
Pokud vyberete Vysoká nebo Nízká, priorita se zobrazí pod řádkem předmětu zprávy.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
380
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-gratia
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY