Kontrola schránky Doručená pošta

Kontrola schránky Doručená pošta

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Pošta. Nyní je zobrazena schránka doručené pošty.
Přepněte na jiný poštovní účet nebo přidejte nový.
Počet nepřečtených e-mailových zpráv.
Klepněte na některou kartu a odfiltrujte přijaté zprávy.

Přijato

Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.

Konverzace

Zobrazuje zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.

Skupina VIP

Zobrazuje zprávy ze skupiny kontaktů ve skupině VIP. Chcete-li přidat kontakty do skupiny VIP, klepněte na položku Přidat kontakt do skupiny, vyberte kontakty, které chcete přidat a potom klepněte na položku Uložit.

Nepřečtený

Zobrazuje nepřečtené zprávy.

Označeno

Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem. (Pouze Exchange ActiveSync.)

Pozvánky na schůzku

Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli. (Pouze Exchange ActiveSync.)

přílohy

Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.
Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.
Ve schránce Doručená pošta stiskněte tlačítko MENU, klepněte na Seřadit a zvolte z možností třídění.
0 lidí to považuje za užitečné