KOMUNIKACE
Nastavení možností zpráv
KOMUNIKACE

Nastavení možností zpráv

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Zprávy.
  2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.

Lze nastavit následující možnosti:

Přijaté zprávy
Přijatá oznámení Po přijetí se zobrazí nové zprávy SMS nebo MMS oznámení ve stavovém řádku.
Přehrát zvuková upozornění Nastaví vyzvánění telefonu při obdržení nové zprávy.
Zvukové upozornění Zvolte vyzváněcí tón, který je specifický pro novou textovou nebo multimediální zprávu. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán.
Vibrovat Nastaví vibrace telefonu při obdržení nové zprávy SMS nebo MMS.
Odeslané zprávy
Oznámení o odeslání Po úspěšném odeslání zprávy se zobrazení oznámení ve stavovém řádku.
Oznámení selhání Po neúspěšném odeslání zprávy se zobrazení oznámení ve stavovém řádku.
Přehrát zvuková upozornění Telefon po přijetí oznámení o odeslání nebo neúspěšném doručení oznámení přehraje vyzváněcí tón.
Zvukové upozornění Zvolte vyzváněcí tón, který je specifický pro oznámení o odeslání nebo neúspěšné doručení oznámení. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán.
Vibrovat Nastaví vibrace telefonu při obdržení nové zprávy SMS nebo MMS.
Nastavení úložiště
Smazat staré zprávy Automaticky odstraňuje starší zprávy, když jsou dosaženy níže uvedené limity. Uzamčené zprávy nejsou odstraněny.
Limit textových zpráv Vyberte maximální počet zpráv SMS, které se mají uložit v každé posloupnosti zprávy (to nezahrnuje uzamčené zprávy).
Limit multimediálních zpráv Vyberte maximální počet zpráv MMS, které se mají uložit v každé posloupnosti zprávy (to nezahrnuje uzamčené zprávy).
Nastavení SMS
Potvrzení o doručení Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy.
Centrum služeb Zobrazuje číslo centra služeb pro zprávy. Klepnutím lze změnit číslo. Nedoporučuje se měnit toto číslo, protože by mohlo dojít k problémům s příjmem a odesíláním zpráv.
Správa zpráv na kartě SIM Zobrazení zpráv SMS uložených na kartě SIM. Tyto zprávy můžete také odstranit nebo je zkopírovat do paměti telefonu.
Nastavení zpráv MMS
Potvrzení o doručení Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy.
Potvrzení o přečtení Zasílat oznámení o tom, zda každý příjemce zprávu přečetl nebo ji odstranil bez přečtení.
Automatické načítání Načítat všechny zprávy MMS zcela automaticky. Pokud je tato možnost vybrána, záhlaví zprávy MMS i text zprávy a přílohy se automaticky stáhnou do vašeho telefonu. Jestliže zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, budou načítána jen záhlaví zpráv MMS, která se zobrazí na obrazovce Všechny zprávy.
Automatické načítání při roamingu Načítat při roamingu všechny zprávy MMS zcela automaticky. V takovém případě vám mohu být účtovány vysoké telefonní poplatky.
Nastavení priorit Slouží k nastavení priorit odeslaných zpráv MMS.
Maximální velikost zprávy Slouží k nastavení maximální velikosti souboru zprávy MMS. Pokud zpráva MMS překročí zde uvedenou velikost souboru, nebude odeslána.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
380
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-gratia
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY