KOMUNIKACE
Zobrazení a odpověď na zprávu
KOMUNIKACE

Zobrazení a odpověď na zprávu

V závislosti na nastavení oznamování telefon po přijetí nového e-mailu přehraje vyzváněcí tón, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .
 1. Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
  • Vysuňte Panel oznámení (viz část Otevření panelu oznámení). Klepněte na novou zprávu.
  • Otevřete aplikaci Zprávy a zpřístupněte a přečtěte si zprávu.
 2. Při čtení zprávy můžete provést následující:
  Odpovědět zprávou SMS Klepněte v textovém poli v dolní části obrazovky, zadejte odpověď a klepněte na tlačítko .
  Odpovědět zprávou MMS Napišt odpověď a zvolte, jakou položku k ní chcete přiložit. Viz část Odeslání multimediální zprávy MMS.
  Volání nebo uložení telefonního čísla obsaženého ve zprávě Klepněte na telefonní číslo. Pak zvolte, zda se má číslo vytočit nebo přidat do kontaktů.
  Otevřete odkaz obsažený ve zprávách Klepnutím na odkaz jej otevřete ve webovém prohlížeči.
  Odeslání na e-mailovou adresu ze zprávy nebo uložení Klepněte na e-mailovou adresu. Pak zvolte, zda chcete odeslat e-mail, zprávu MMS nebo uložit e-mailovou adresu do kontaktů.
  Předat zprávu Stiskněte a podržte zprávu, otevře se nabídka možností a pak klepněte na Předat dál.
  Kontrola podrobností zprávy Stiskněte a podržte zprávu otevřenou v nabídce možností, pak klepněte na Zobrazit podrobnosti zprávy.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.
Poznámka: Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce Automaticky načíst, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko Stáhnout vpravo od zprávy. Chcete-li získat další informace o nastavení zpráv, viz část Nastavení možností zpráv.
 • Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
 • Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím jej přidejte ke svým kontaktům.

  Otevřete aplikaci Lidé a zobrazte informace o kontaktu. Viz část Lidé.

 • Pokud je přílohou schůzka nebo událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář pro uložení.

  Otevřete aplikaci Kalendář a zobrazte schůzku nebo událost.

 • Chcete-li uložit přílohu na paměťovou kartu, stiskněte a podržte multimediální zprávu a pak klepněte na tlačítko Uložit [typ přílohy] v nabídce možností.

Zobrazení zpráv Push

Zprávy Push obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení požadovaného souboru, například vyzváněcího tónu.

Když obdržíte zprávu Push, zobrazí se ikona oznámení ve stavovém řádku.

 • Pro otevření a přečtení nové zprávy Push:
  1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
  2. Klepněte na novou zprávu.
  3. Klepněte na Navštívit webovou stránku.
 • Zobrazení všech zpráv Push:
  1. Na obrazovce Výchozí klepněte na tlačítko > Zprávy.
  2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Push zprávy.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
380
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-gratia
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY