Odeslání multimediální zprávy MMS

Odeslání multimediální zprávy MMS

Chcete-li sestavit multimediální zprávu, začněte vytvářet novou textovou zprávu. Pak si vyberte typ přílohy, kterou do zprávy chcete zahrnout.
 1. Na obrazovce Výchozí klepněte na tlačítko > Zprávy.
 2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku Nová zpráva.
 3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
  • Zadávejte celá telefonní čísla přímo do pole Komu. Po zadání každého telefonního čísla stiskněte klávesu Enter.
  • Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují všechna nalezená jména s telefonními čísly ze seznamu kontaktů. Klepněte na jméno nebo jedno z čísle kontaktu.
  • Klepněte na a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku OK.
 4. Chcete-li přidat řádek předmětu, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na položku Přidat předmět.
 5. Klepněte na textové pole, které obsahuje text Klepnutím zadejte text, a potom zadejte zprávu.
 6. Klepněte na a pak zvolte typ přílohy.
  Fotografie a videa
  • Zvolte Fotoaparát, zhotovte snímek a připojte jej, nebo Galerie a připojte snímek z paměťové karty.
  • Zvolte Kamera, zhotovte video a připojte jej, nebo Videa a připojte video z paměťové karty.
  Zvuk Zvolte Hlasový záznamník, vytvořte záznam a připojte jej, nebo Hudba a zvuky a připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
  Kontakt (vCard) Vyberte kontakt, pak zvolte informace, které chcete připojit.
  Událost (vCalendar) Zvolte událost kalendáře, kterou chcete přiložit.
  Presentace Viz část Vytvoření prezentace.
  Můžete také stisknout tlačítko MENU a potom klepněte na položku Připojit a pak zvolte typ přílohy. Další typy, které můžete zahrnout do své zprávy, jsou tyto:
  Doporučení aplikace Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do zpráv.
  Umístění Přidejte do zprávy informace o aktuálním umístění (vyžaduje zapnutí GPS), místě v Footprints, nebo vyberte místo na mapě. Další informace o GPS, mapách a Footprints naleznete v kapitole Vytvoření prezentace.
 7. Klepněte na a odešlete zprávu ihned, nebo na ZPĚT a uložte ji jako koncept. Chcete-li otevřít a upravit koncept zprávy, viz Pokračování v psaní konceptu zprávy.

Vytvoření prezentace

V multimediální zprávě můžete přidávat snímky s fotografiemi, videem nebo zvukem.
 1. Ve vytvářené multimediální zprávě klepněte na > .
 2. Na obrazovce Upravit prezentaci klepněte na Přidat snímek.
 3. Klepněte na položku Snímek 1.
 4. Chcete-li sestavit prezentaci, postupujte následujícím způsobem:
  Přidat fotografii Klepněte na Vložit obrázek.
  Přidejte video Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Přidat video (na jeden snímek nemůžete přidat obrázek i video).
  Přidejte hudbu nebo hlasový záznam Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Přidat zvuk.
  Přidejte popisek Klepněte na pole Klepnutím zadejte text.
  Přidejte nový snímek Klepněte na Přidat snímek.
  Zobrazte následující nebo předchozí snímek Klepněte na nebo .
  Zobrazte náhled prezentace Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Náhled.
  Další informace zobrazíte stisknutím tlačítka MENU a potom klepnutím na položku Další.
 5. Po dokončení klepnutím na tlačítko Hotovo připojte prezentaci ke zprávě.
 6. Klepněte na a odešlete zprávu ihned, nebo na ZPĚT a uložte ji jako koncept.
0 lidí to považuje za užitečné