O aplikaci Zprávy

O aplikaci Zprávy

Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy sestavte a odešlete textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).
Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Zprávy.

Na obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.

  • Posuňte se nahoru a dolů seznamem konverzací přesunutím prstu po obrazovce.
  • Klepněte na jméno kontaktu nebo číslo a zobrazte přenášené zprávy.
Své zprávy můžete také vidět na obrazovce Výchozí pomocí widgetu Zprávy. Pokud tam tento widget ještě není, můžete jej přidat pomocí kroků popsaných v části Přizpůsobení Výchozí obrazovky pomocí widgetů.
0 lidí to považuje za užitečné