Importování kontaktů z účtu Exchange ActiveSync

Importování kontaktů z účtu Exchange ActiveSync

Pracovní kontakt můžete vyhledat v účtu Exchange ActiveSync a pak jej zkopírovat do telefonu.
Musíte mít nejprve v telefonu nastaven účet Exchange ActiveSync. Další informace naleznete v části Synchronizace s účtem Microsoft Exchange ActiveSync.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
  2. Na kartě Online adresáře klepněte na položku Adresář společnosti.
  3. Zadejte název, pak klepněte na .
  4. V seznamu klepněte na jméno kontaktu, které chcete zkopírovat do telefonu.
  5. Klepněte na položku Uložit na kartu Lidé.
0 lidí to považuje za užitečné