Importování kontaktů z karty SIM

Importování kontaktů z karty SIM

Můžete naimportovat všechny kontakty na kartě SIM a uložit je jako telefonní kontakty. Můžete je také importovat jako kontakty Google nebo kontakty Exchange ActiveSync, pokud máte odpovídající účty nastavené.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
  2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Importovat/Exportovat > Importovat z karty SIM.
  3. Pokud jste si v telefonu nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.
  4. Postupujte některým z následujících způsobů:
    • Chcete-li importovat jeden kontakt, klepněte na něj na obrazovce.
    • Chcete-li importovat všechny kontakty, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Vybrat vše.
  5. Klepněte na tlačítko Uložit.
0 lidí to považuje za užitečné